Personál ambulancia

 

MUDr. Zuzana Somorová

  • lekárka, odborný garant
  • Jesseniova lekárska fakulta Martin Univerzity Komenského v Bratislave
  • dvojatestovaný chirurg hlavy a krku, otorinolaryngológ
  • euroatestácia v r. 2007
  • dlhoročná prax vo FNsP Roosevelta a DFN v B.Bystrici,
    jednodňovej chirurgii vo Zvolene a v ambulantnej praxi
  • pravidelné vzdelávanie, absolvovanie certifikovaných postgraduálnych kongresov,
    workshopov a ORL chirurgických kurzov doma a v zahraničí
  • špeciálny certifikát na plazmovú chirurgiu
 

MUDr. Iveta Králinská

  • lekárka, odborný garant
  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • dvojatestovaný ORL špecialista
  • dlhoročná prax
  • pravidelné vzdelávanie, absolvovanie certifikovaných postgraduálnych kongresov,
    workshopov a ORL chirurgických kurzov doma a v zahraničí
 

Inga Izraelová

  • sestra
  • špecializovaná ORL sestra s dlhoročnou praxou
  • certifikát audiometria
  • certifikáty na špecializovanú prístrojovú techniku ORL