Personál ambulancia

 

MUDr. Zuzana Somorová

 • lekárka, odborný garant
 • Jesseniova lekárska fakulta Martin Univerzity Komenského v Bratislave
 • dvojatestovaný chirurg hlavy a krku, otorinolaryngológ
 • euroatestácia v r. 2007
 • dlhoročná prax vo FNsP Roosevelta a DFN v B.Bystrici,
  jednodňovej chirurgii vo Zvolene a v ambulantnej praxi
 • pravidelné vzdelávanie, absolvovanie certifikovaných postgraduálnych kongresov,
  workshopov a ORL chirurgických kurzov doma a v zahraničí
 • špeciálny certifikát na plazmovú chirurgiu
 

MUDr. Iveta Králinská

 • lekárka, odborný garant
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • dvojatestovaný ORL špecialista
 • dlhoročná prax
 • pravidelné vzdelávanie, absolvovanie certifikovaných postgraduálnych kongresov,
  workshopov a ORL chirurgických kurzov doma a v zahraničí
 

Inga Izraelová

 • sestra
 • špecializovaná ORL sestra s dlhoročnou praxou
 • certifikát audiometria
 • certifikáty na špecializovanú prístrojovú techniku ORL