PLASTIKA BLANY BUBIENKA , tzv. myringoplastika

Je operácia, výsledkom ktorej je NOVÁ celistvá a funkčná BLANA BUBIENKA zabezpečujúca chránenú bubienkovú dutinu, tzv. bezpečné ucho a komfortné počutie. Pri tomto výkone robíme plastiku blany bubienka stredného ucha, teda vytvoríme novú plnohodnotnú blanu bubienkovej dutiny. Výkon sa robí v celkovej anestézii, bez akejkoľvek bolesti.