PLASTIKA NOSOVEJ PREPÁŽKY, tzv. septoplastika

Je plastická operácia, pri ktorej preformujeme nosovú prepážku do novej stredovej polohy tak, aby boli oba nosové prieduchy dobre priedušné. Nie je to estetická operácia- tvar vonkajšieho nosa sa nemení, mení sa len vnútro nosa- tzn." SFUNKČNÍ sa NOS". Obnoví sa fyziologické dýchanie nosom, vďaka čomu dochádza u pacienta nielen ku zlepšeniu dýchania , ale aj ku zníženiu chorobnosti, zmierneniu chronickej nádchy a zmierneniu bolestí hlavy. Operáciu robíme v celkovej anestézii, čo zabezpečuje komfort pacienta.