UVOĽNENIE PODJAZYKOVEJ UZDIČKY, tzv. frenulotómia

Jedná sa o uvoľnenie podjazykovej uzdičky, ktorá môže v určitých prípadoch obmedzovať pohyblivosť jazyka, spomaľovať rozvoj reči a zhoršovať výslovnosť určitých hlások. V extrémnych prípadoch sa spája s dysfágiou- problematickým prehĺtaním. Zákrok robíme v krátkej inhalačnej anestéze.