ZAVEDENIE VENTILAČNEJ TRUBIČKY, tzv. transmyringická drenáž

Je zákrok, kedy sa zabezpečí drenáž a ventilácia celého stredoušia, no najmä bubienkovej dutiny. Ventilačná trubička je mikroskopickej veľkosti. Zavádza sa do blany bubienka a zabezpečí prevzdušnenie a doliečenie chronických zápalových prejavov stredoušia. Ponecháva sa v blane bubienka niekoľko týždňov až mesiacov v závislosti od charakteru potiaží pacienta.