Personál estetické zákroky

 

MUDr. Zuzana Somorová

 • lekárka, odborný garant
 • Jesseniova lekárska fakulta Martin Univerzity Komenského v Bratislave
 • dvojatestovaný chirurg hlavy a krku, euroatestácia v r. 2007
 • dlhoročná prax vo FNsP Roosevelta a DFN v B.Bystrici,
  jednodňovej chirurgii vo Zvolene a v ambulantnej praxi
 • pravidelné vzdelávanie, absolvovanie certifikovaných postgraduálnych kongresov,
  workshopov doma a v zahraničí
 • špeciálny certifikát na plazmovú chirurgiu
 • viaceré certifikáty na výplňové techniky vrások
 

Ing. Miroslava Vigašová

  • kozmetická certifikovaná poradkyňa
  • dlhoročná prax